تلفن سانترال پاناسونیک 824

آوریل 15, 2021

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک KX-TES824: ظرفیت اولیه خطوط شهری : ۳خط ظرفیت اولیه خطوط داخلی : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط شهری : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط داخلی […]
آوریل 12, 2021

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک KX-TES824 ظرفیت اولیه خطوط شهری : ۳خط ظرفیت اولیه خطوط داخلی : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط شهری : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط داخلی […]
دسامبر 6, 2020

کارت دیزا ۸۲۴

ویژگیهای کارت دیزا۸۲۴ پاناسونیک کارت منشی سانترال ۲کانال به صورت همزمان نصب روی سانترال tes824 برنامه ریزی سانترال جهت صداگذاری کارت دیزا۸۲۴ کارت دیزا۸۲۴ پاناسونیک مدل […]
نوامبر 29, 2020

قیمت سانترال پاناسونیک ۸ به ۲۴

دستگاه سانترال پاناسونیک tes824 دارای طرفیت اولیه ۳خط شهری و ۸ خط داخلی قابل ارتقاء به ۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی دارای مدیریت تماس […]