دوربین مداربسته دید در شب ای اچ دی

سپتامبر 17, 2020

دوربین مداربسته دید در شب

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از دوربین مداربسته داشته باشیم باید بگوییم که دوربین های مداربسته یک جسم کروی شکل مانند هستند که قابل استفاده در […]
سپتامبر 16, 2020

دوربین مداربسته دید در شب

اگر بخواهیم یک تعریف کلی ازدوربین مداربسته داشته باشیم باید بگوییم که دوربین های مداربسته یک جسم کروی شکل مانند هستند که قابل استفاده در محیطهای […]
جولای 28, 2018

شرکت دوربینهای مداربسته

دوربین مداربسته را برای به صفر رساندن خطاها ، اشتباهات و دزدیها و جرایم در نظر میگیرند مانندکارگاهها ، بیمارستانها ، کارخانجات و هتلها که باوجود […]