سانترال کامپیوتری کارین

دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

ویژگیهای سانترال کارین۴۸ ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط قابلیت گویا قابلیت آیدی […]