مرکز تلفن ایرانی کارین500

نوامبر 30, 2020

سانترال ایرانی کارین ۵۰۰

ویژگیهای دستگاه ایرانی کارین ۵۰۰ : ظرفیت اولیه : ۱۲خط شهری و ۱۰۴خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۳۲خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۴۳۲ […]