مرکز سانترال کارین 96

دسامبر 18, 2018

تلفن سانترال کارین ۹۶

ویژگیهای مهم تلفن سانترال کارین ۹۶ : دارای ۸ خط شهری و ۵۶ خط داخلی اولیه قابلیت ارتقاتا ۱۲ خط شهری و ۹۶ خط داخلی استفاده همزمان […]
نوامبر 3, 2018

سانترال کارین ۹۶

مشخصات مرکز تلفن کارین ۹۶: ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری :۱۲خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۹۴ خط قابلیت […]