کارت افزایش سانترال 824

دسامبر 29, 2020

قیمت کارت افزایش سانترال ۸۲۴

مشخصات کارت توسعه سانترال پاناسونیک۸۲۴ : کارت افزایش قابلیت نصب کالرآیدی پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ پاناسونیک یکسال گارانتی قیمت […]
نوامبر 28, 2020

کارت سانترال پاناسونیک ۸۲۴۸۳

مشخصات کارت افزایش سانترال ۸۲۴ : کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی از ۳خط شهری و ۸ خط […]
نوامبر 26, 2020

کارت توسعه سانترال ۸۲۴ پاناسونیک

مشخصات کارت توسعه ۸۲۴ : پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقاء ظرفیت به ۶ خط شهری و ۱۶ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ […]