کارت افزایش 82483 پاناسونیک

دسامبر 5, 2020

سانترال پاناسونیک۸۲۴

ویژگیهای مرکز تلفن ۸۲۴ : ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به […]
نوامبر 26, 2020

کارت توسعه سانترال ۸۲۴ پاناسونیک

مشخصات کارت توسعه ۸۲۴ : پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقاء ظرفیت به ۶ خط شهری و ۱۶ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ […]