کارت داخلی انالوگ 0177

نوامبر 10, 2020

کارت داخلی ۰۱۷۷ پاناسونیک

کارت داخلی ۰۱۷۷ پاناسونیک ، کارت افزایش ۱۶ پورتی آنالوگ آیدی دار میباشد که روی سانترال های TDAو TDE200کارمیکند . کارت داخلی ۰۱۷۷ پاناسونیک از کارت […]