کارت شهری کارین 48

نوامبر 16, 2020

کارتهای سانترال کارین ۴۸

مرکز تلفن کارین ۴۸ ، مرکز مخابراتی می باشد که کارتهای سانترال کارین ۴۸ شامل خطوط شهری ، داخلی ، کارت ps، cpu، کنسول برنامه ریزی […]