کارت گت وی

سپتامبر 14, 2020

تلفن ویپ چیست

تکنولوژی پیشرفته تلفن روی بستر شبکه را مرکزتلفن ویپ گویند که امکان برقراری تماسهای تلفنی روی بستر شبکه را فراهم میکند . تلفن ویپ چیست انتقال […]