کی برد برنامه ریزی کارین 500

ژانویه 29, 2019

تلفن سانترال کارین ۵۰۰

مزایای سانترال کارین ۵۰۰ : ظرفیت اولیه : ۸خط شهری و ۴۸خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۳۲خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۳۲خط دوسیمه بودن […]