تعمیرات کارتهای شهری و داخلی کارین

آذر ۱۲, ۱۳۹۹

نمایندگی رسمی سانترال ایرانی کارین

ویژگیهای سانترال کارین  ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۳۲خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۴۳۲ خط قابلیت گویا […]