تلفن سانترال کارین 2000

دسامبر 11, 2020

تلفن سانترال کارین ۲۰۰۰

ویژگیهای سانترال کارین۲۰۰۰ :  ظرفیت اولیه : ۸خط شهری و ۴۸خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸۴۰خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۱۲۰۰خط قابل ارتقاء […]
آگوست 5, 2018

مرکز تلفن کارین ۲۰۰۰

ویژگیهای سانترال کارین ۲۰۰۰ : ظرفیت اولیه : ۱۲خط شهری و ۹۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸۴۰ خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۱۲۰۰ […]