دستگاه گویای هوشمند

جولای 3, 2021

تلفن گویا هوشمند

تلفن گویا نوعی دستگاه کمکی می باشد که به عنوان پاسخگویی خودکار خطوط شهری بکاربرده میشود و روند کاری شمارابالا برده و یکی از عوامل کاهش […]