سانترال 824 پاناسونیک

دی ۹, ۱۳۹۹

قیمت کارت سانترال ۸۲۴

کارت توسعه سانترال پاناسونیک کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
دی ۹, ۱۳۹۹

کارت توسعه سانترال پاناسونیک

کارت ارتقای سانترال ۸۲۴ کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای سانترال  ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت پیش […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹

سانترال پاناسونیک۸۲۴

ویژگیهای سانترال  ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت پیش […]