سانترال 824

آذر ۱۵, ۱۳۹۹

سانترال پاناسونیک۸۲۴

ویژگیهای سانترال  ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت پیش […]
مهر ۶, ۱۳۹۹

کارت ارتقاسانترال ۸۲۴

 کمترین ظرفیت سانترال پاناسونیک ۸۲۴ در حالت عادی از ۳ خط شهری و ۸ خط داخلی شروع شده و در صورت نیاز به افزایش باید از […]