قیمت مرکز تلفن کارین 2000

آگوست 5, 2018

مرکز تلفن کارین ۲۰۰۰

ویژگیهای سانترال کارین ۲۰۰۰ : ظرفیت اولیه : ۱۲خط شهری و ۹۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸۴۰ خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۱۲۰۰ […]