قیمت مرکز تلفن کارین 48

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۴۸ خط قابلیت […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۹

مرکز تلفن کارین ۴۸

ویژگیهای سانترال کارین۴۸ ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط قابلیت گویا قابلیت آیدی […]