مرکز تلفن کارین 48

می 3, 2021

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۴۸ خط […]
دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط دوسیمه بودن […]