مرکز سانترال کارین

نوامبر 3, 2018

سانترال کارین ۹۶

مشخصات مرکز تلفن کارین ۹۶: ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری :۱۲خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۹۴ خط امکان […]