مرکز نلفن پاناسونیک 824

دسامبر 4, 2020

سانترال پاناسونیک۸ به ۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت […]