نمایندگی پاناسونیک ولیعصر

آبان ۲۷, ۱۳۹۹

کارت شهری پاناسونیک ۶۱۸۱

کارت شهری پاناسونیک ۶۱۸۱ ، کارت مخصوص سانترال  TDAو TDE600 میباشد که دارای ۱۶ خط شهری میباشد و شما با استفاده از این کارت از امکانات […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

کارت شهری ۰۱۸۱ پاناسونیک

کارت شهری ۰۱۸۱ پاناسونیک ، کارت مخصوص سانترال  TDE200و TDA200میباشد که دارای ۱۶ خط شهری میباشد و شما با استفاده از این کارت از امکانات جدیدی […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

کارت شهری ۰۱۸۰ پاناسونیک

کارت شهری ۰۱۸۰ پاناسونیک کارت مخصوص سانترال TDE100، TDE200و TDA200میباشد که دارای ۸ خط شهری میباشد و شما با استفاده از این کارت از امکانات جدیدی […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

کارت شهری ۱۱۸۰پاناسونیک

کارت شهری ۱۱۸۰ پاناسونیک کارت مخصوص سانترالtda100d میباشد که با استفاده از این کارت از امکانات جدیدی در سانترال برخوردار میگردید و در نهایت اینکه توسط […]