کارت افزایش 82480 پاناسونیک

آذر ۱۵, ۱۳۹۹

سانترال پاناسونیک۸۲۴

ویژگیهای سانترال  ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت پیش […]
آذر ۶, ۱۳۹۹

کارت توسعه سانترال ۸۲۴ پاناسونیک

کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ پاناسونیک  سانترال […]