کارت توسعه سانترال پاناسونیک

دی ۹, ۱۳۹۹

کارت توسعه سانترال پاناسونیک

کارت ارتقای سانترال ۸۲۴ کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]