کارت داخلی کارین 48

آبان ۲۶, ۱۳۹۹

کارتهای سانترال کارین ۴۸

مرکز تلفن کارین ۴۸ ، مرکز مخابراتی می باشد که کارتهای سانترال کارین ۴۸ شامل خطوط شهری ، داخلی ، کارت ps، کارت cpu، کنسول برنامه […]