کارت داخلی 0172

مهر ۳۰, ۱۳۹۹

کارت ۱۱۷۸ پاناسونیک

کارت ۱۱۷۸ پاناسونیک ، کارت افزایش ۲۴ پورتی آنالوگ آیدی دار میباشد که فقط روی سانترال های TDA100Dکارمیکند . کارت ۱۱۷۸ پاناسونیک کارت ۱۱۷۸ پاناسونیک یکی از […]