کارت داخلی 6174 پاناسونیک

فروردین ۲۴, ۱۴۰۰

کارت سانترال ۶۱۷۴ پاناسونیک

کارت داخلی پاناسونیک ۶۱۷۴: کارت خط داخلی ۱۶خط آنالوگ بدون کالرآیدی اشغال یک اسلت از فضای داخلی دستگاه قابل نصب روی سانترال های tda600 ، tde600 […]