کارت داخلی 6174 پاناسونیک

آگوست 21, 2023

کارت پاناسونیک ۶۱۷۴

مشخصات کارت پاناسونیک ۶۱۷۴: کارت خط داخلی ۱۶خط آنالوگ بدون کالرآیدی اشغال یک اسلت از فضای داخلی دستگاه قابل نصب روی سانترال های tda600 ، tde600 […]
آوریل 13, 2021

کارت سانترال ۶۱۷۴ پاناسونیک

مشخصات کارت پاناسونیک ۶۱۷۴: کارت خطوط داخلی ۱۶خط آنالوگ بدون کالرآیدی اشغال یک اسلت از فضای داخلی دستگاه قابل نصب روی سانترال های tda600 ، tde600 […]