کارت دیجیتال پاناسونیک 0172

آوریل 14, 2021

کارت سانترال پاناسونیک ۰۱۷۲

کارت داخلی پاناسونیک۰۱۷۲: کارت خط داخلی ۱۶خط دیجیتال پشتیبانی از کارت کالرآیدی اشغال یک اسلت از فضای داخلی دستگاه قابل نصب روی سانترال های tda100،۲۰۰،۶۰۰ و […]