کارت دیزای پاناسونیک

مهر ۲۷, ۱۳۹۹

کارت دیزای پاناسونیک

کارت دیزای پاناسونیک ، کارت پاسخگوی خودکار خطوط شهری سانترال دیجیتال میباشد که کارت دیزا جهت فعال سازی به تنهایی نمیتواند کاربردی داشته باشد و باید […]