کارت سانترال پاناسونیک 82483

آذر ۸, ۱۳۹۹

کارت سانترال پاناسونیک ۸۲۴۸۳

کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ پاناسونیک  کمترین […]