کارت سانترال 824 پاناسونیک

دی ۹, ۱۳۹۹

قیمت کارت سانترال ۸۲۴

کارت توسعه سانترال پاناسونیک کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
آذر ۸, ۱۳۹۹

کارت سانترال پاناسونیک ۸۲۴۸۳

کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ پاناسونیک  کمترین […]