کارت شهری کارین 48

نوامبر 16, 2020

کارتهای سانترال کارین ۴۸

دستگاه سانترال کارین ۴۸ ، مرکز مخابرات کوچک با کارتهای مختلفی است که شامل کارت شهری ، کارت داخلی ، کارت psو cpu و کارت تون میباشد […]