کارت پاسخگوی خودکار

اکتبر 18, 2020

کارت دیزای پاناسونیک

کارت دیزای پاناسونیک ، کارت پاسخگوی خودکار خطوط شهری سانترال میباشد که در سانترال های دیجیتال پاناسونیک ، کارتهای دیزا جهت فعال سازی به تنهایی نمیتوانند […]