کارت پاناسونیک 82483

نوامبر 28, 2020

کارت سانترال پاناسونیک ۸۲۴۸۳

مشخصات کارت افزایش سانترال ۸۲۴ : کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی از ۳خط شهری و ۸ خط […]