کنسول اپراتوری کارین 2000

آگوست 5, 2018

مرکز تلفن کارین ۲۰۰۰

ویژگیهای سانترال کارین ۲۰۰۰  ظرفیت اولیه : ۱۲خط شهری و ۹۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸۴۰ خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۱۲۰۰ خط […]