کنسول اپراتوری کارین 48

می 3, 2021

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۴خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۴۸ خط […]
دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

مزایای سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط قابلیت گویا […]
نوامبر 16, 2020

کارتهای سانترال کارین ۴۸

دستگاه سانترال کارین ۴۸ ، مرکز مخابرات با کارتهای مختلفی میباشد کهکارتهای سانترال کارین ۴۸ شامل کارت شهری ، کارت داخلی ، کارت ps، cpu و […]
ژوئن 24, 2020

سانترال کارین ۴۸

مشخصات مرکز تلفن کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶ خط داخلی  ظرفیت نهایی : ۸خط شهری و ۴۸ خط داخلی  دارای یک […]