کیبورد برنامه ریزی کارین 48

دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

مزایای سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط قابلیت گویا […]