سانترال ایرانی کارین 2000

دسامبر 11, 2020

تلفن سانترال کارین ۲۰۰۰

ویژگیهای سانترال کارین۲۰۰۰ ظرفیت اولیه : ۸خط شهری و ۴۸خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸۴۰خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : ۱۲۰۰خط قابل ارتقاء : […]