قیمت سانترال پاناسونیک 8 به 24

دسامبر 4, 2020

سانترال پاناسونیک۸ به ۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت […]
نوامبر 29, 2020

قیمت سانترال پاناسونیک ۸ به ۲۴

دستگاه سانترال پاناسونیک tes824 دارای طرفیت اولیه ۳خط شهری و ۸ خط داخلی قابل ارتقاء به ۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی دارای مدیریت تماس […]
نوامبر 28, 2020

سانترال پاناسونیک۸ به ۲۴

مجموعه مخابراتی که خطوط شهری را در خود جمع آوری میکند و به کاربر ، خود این امکان را میدهد تا با توجه به نیازش از […]
نوامبر 25, 2020

سانترال پاناسونیک۸ به ۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت […]