کارت داخلی کارین

می 21, 2023

کارتهای سانترال کارین

مرکز تلفن کارین ، مرکز مخابراتی کوچک در ظرفیتها و کارتهای مختلف شامل کارت شهری ، کارت داخلی ، کارت psو cpu و کارت تون میباشد […]