کارت دیزا پاناسونیک

دسامبر 6, 2020

کارت دیزا ۸۲۴

ویژگیهای کارت دیزا۸۲۴ پاناسونیک کارت منشی سانترال ۲کانال به صورت همزمان نصب روی سانترال tes824 برنامه ریزی سانترال جهت صداگذاری کارت دیزا۸۲۴ کارت دیزا۸۲۴ پاناسونیک مدل […]