کارت سانترال دیجیتال 0170

نوامبر 12, 2020

کارت داخلی ۰۱۷۰پاناسونیک

کارت داخلی ۰۱۷۰ پاناسونیک ، کارت افزایش ۸ پورت میباشد که روی سانترال های tdaو tde کارمیکند . کارت داخلی ۰۱۷۰ پاناسونیک ، یکی از کارتهای […]