کارت پاناسونیک 0172

آوریل 14, 2021

کارت سانترال پاناسونیک ۰۱۷۲

کارت داخلی پاناسونیک۰۱۷۲: کارت خط داخلی ۱۶خط دیجیتال پشتیبانی از کارت کالرآیدی اشغال یک اسلت از فضای داخلی دستگاه قابل نصب روی سانترال های tda100،۲۰۰،۶۰۰ و […]
دسامبر 4, 2020

کارت سانترال پاناسونیک ۰۱۷۲

ویژگیهای کارت ۰۱۷۲ : کارت داخلی ۱۶ پورت کارت دیجیتال قابلیت DXDP قابل نصب روی سانترالهای TDAو TDE اشغال یک اسلت از دستگاه سانترال لطفاجهت کسب […]
سپتامبر 29, 2020

کارت پاناسونیک ۰۱۷۲

در اینجا میخواهیم کارتی را به شما پیشنهاد دهیم که به وسیله این کارت از سانترال دیجیتال میتوانید استفاده کنید و از گوشیهای دیجیتال بهرمند گردیدکه […]
مارس 11, 2019

کارت دیجیتال سانترال پاناسونیک

در اینجا میخواهیم کارتی را به شما پیشنهاد دهیم که به وسیله این کارت از سانترال دیجیتال میتوانید استفاده کنید و از گوشیهای دیجیتال بهرمند گردیدکه […]