کنسول اپراتوری کارین 48

دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط دوسیمه بودن […]
نوامبر 16, 2020

کارتهای سانترال کارین ۴۸

دستگاه سانترال کارین ۴۸ ، مرکز مخابرات کوچک با کارتهای مختلفی است که شامل کارت شهری ، کارت داخلی ، کارت psو cpu و کارت تون میباشد […]