کیبورد برنامه ریزی کارین

دسامبر 19, 2020

مرکز تلفن کارین ۴۸

مشخصات سانترال کارین ۴۸ : ظرفیت اولیه : ۲خط شهری و ۱۶خط داخلی حداکثر ظرفیت خطوط شهری : ۸خط حداکثر ظرفیت خطوط داخلی :۴۸خط دوسیمه بودن […]